Teksty / Texts

Karolina Jabłońska - katalog artyści łódzcy
http://www.artysci-lodzkie.pl/pl/artysta/a/piotr-ambroziak/


Piotr Ambroziak (ur. 1971) studiował na Wydziale Grafiki i Malarstwa łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1996 roku obronił dyplom z wyróżnieniem w pracowni drzeworytu prof. Andrzeja Bartczaka (aneks z fotografii u prof. Ireneusza Pierzgalskiego). Uczeń prof. Juliusza Narzyńskiego w pracowni malarstwa. Jest przede wszystkim autorem obrazów i obiektów, ale wypowiada się w różnych dziedzinach sztuki, często zacierając między nimi granice. Uczestnik wielu stowarzyszeń artystycznych (Kultura Aktywna, Młodzi Sztuką, Otwarta Wystawa). W 1995 roku otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki.

Ekspresyjne obrazy, które tworzy należą do nurtu figuratywnego. Przedstawiona postać jest tu nośnikiem znaczeń i nadaje obrazowi kontekst. Często uproszczona, zdeformowana, traktowana szkicowo nie jest jednoznaczna. Ambroziak odwołuje się najczęściej do przedstawień archetypicznych: dobra i zła, kobiety i mężczyzny, diabła, anioła, świętego. Sięga także do różnych mitologii i wierzeń, przywołując nie tylko obraz bogiń, bożków i demonów, ale także postacie biblijne, w tym Chrystusa. Nawiązania do mitologicznych i religijnych źródeł są przez artystę wyrywane z kontekstu związanego z kultem i często w bardzo śmiały sposób umieszczane w realiach współczesnej rzeczywistości. Poprzez taki zabieg postacie i sceny nabierają nowego znaczenia, a artysta rozciąga pomost pomiędzy tradycją a współczesnością, w której zakorzenione kulturowo wzorce niejednokrotnie poddawane są w wątpliwość.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20