Teksty / Texts

Karolina Jabłońska - katalog artyści łódzcy
http://www.artysci-lodzkie.pl/pl/artysta/a/piotr-ambroziak/


Integralną częścią niektórych obrazów są ręcznie wykonane napisy, które pozwalają na wydobycie nowych kontekstów z tradycyjnych przedstawień. Połączenie słowa i obrazu pozwala na ujawnienie bardziej zdecydowanych treści, a także odnalezienie związków z współczesnym światem. Dzięki tekstowi, który z jednej strony wyjaśnia treść obrazów, z drugiej stanowi nierzadko dowcipny komentarz artysty na temat obserwowanej rzeczywistości, prace Ambroziaka stanowią odpowiedź na otaczającą go rzeczywistość, którą autor odziera z metafory i iluzji. Obrazy Ambroziaka mają charakter uniwersalny, jednak przedstawione sytuacje artysta odnosi do własnych przeżyć. Jest uważnym i odważnym obserwatorem, a w jego wypowiedziach widoczna jest wrażliwość na ważne, choć czasem niewygodne tematy.

Dość istotne w twórczości Ambroziaka jest swobodne żonglowanie wzorcami zakorzenionymi w kulturze, sięganie do podświadomości, fantazji, marzeń sennych. Świat, który przedstawia artysta osadzony jest gdzieś na granicy realności i fantazji, jawy i snu, doświadczeń i pragnień, sacrum i profanum, przekazu uniwersalnego i indywidualnego.

Ambroziak tworzy także obiekty. Niektóre z nich przypominają totemy, inne, dużo mniejsze, budzą skojarzenia z magicznymi przedmiotami związanymi z kultem ziemi. Drobne formy wykonane z półprzezroczystych materiałów są często podświetlone światłem, którego źródło, niewidoczne dla widza, znajduje się pod nimi. Artysta uzyskuje w ten sposób efekt emanacji światła, odwołując się do roli, jaką pełniło w średniowieczu przede wszystkim w religii, ale również i sztuce. Przez odwołanie się do kultowego i religijnego znaczenia światła, Ambroziak daje tym samym złudzenie sztuki pełniącej funkcje w kulcie religijnym lub magii. Odczucie energii pojawiające się przy obcowaniu z pracami jego autorstwa nie pozwala, mimo ogromnej siły z jaką działa, zapomnieć, że mamy do czynienia ze sztuką – nie z przedmiotami kultu – a zatem wszelka moc dzieł, jeśli założymy, że taką posiadają, pochodzi od artysty.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20