Teksty / Texts

POWRÓT DO "POCZĄTKU"/Justyna Tomczak
http://www.e-kalejdoskop.pl/powrot-do-poczatku-1.aspx


Recenzja „Arche” Powrót do początku. Justyna Tomczak Tytuł wystawy prac Piotra Ambroziaka Arche odnosi się do greckiego znaczenie tego terminu – „zasada”. W filozofii przedsokratejskiej pojęcie to oznaczało praprzyczynę wszystkich bytów. Jednak w wypadku działań autora słowo to nabiera odmiennych znaczeń. Artysta nie odnosi się do pierwotnych zasad kierujących światem. Obrazuje raczej archaiczną religijność, wskazując na ważną rolę mitów, symboli i archetypów, które kształtowały świadomość człowieka. W swoich pracach czerpie garściami z tradycji różnych kultur. Nawiązuje do biblijnych przekazów katolików i Żydów, kultur Celtów, hawajskich voodoo i szamanizmu. Wszystkie wykorzystywane wątki ulegają przemieszaniu i nowym interpretacjom.
W działaniach Ambroziaka widać wyraźnie pragnienie powrotu do „początku" do mitycznych korzeni istnienia. Archetypy kobiecości i męskości przeplatają się tu z idiomatycznymi figurami przypominającymi przedstawicieli egzotycznych lądów, a także przedstawieniami nawiązującymi do pierwotnych rytuałów i obrzędów. Artysta przywołuje rozmaite motywy. Takie prace jak „Father”, „Partnerstwo”, „Roots of ART”, „The Mind Of”, „Kokon” itd. Odnoszą się do mitycznych wyobrażeń stwórcy, pierwszych rodziców, obecne są tu również wątki dotyczące szamanizmu itp. Wszystkie prace charakteryzuje intensywna kolorystyka, deformacja form, „prymitywna” geometryzacją postaci i odważne zestawienia kolorów. Wydaje się, że Ambroziak wykorzystuje cechy sztuki plemiennej do podkreślenia „prymitywnego" stylu swoich obrazów. Ma to potwierdzać „dziki” charakter jego działań artystycznych.
Na wystawie znalazły się również obiekty, które mogą kojarzyć się z magicznymi narzędziami, w rzeczywistości są to jednak pastisze przedmiotów rolniczych i religijnych, którym autor nadaje szczególną wartość i moc.
Twórczość Piotra Ambroziaka charakteryzuje transkulturowość. Autor przenosi wątki właściwe określonej kulturze na grunt innej. Łączy różne motywy, tworząc nową jakość. Wydaje się, że obecne w działaniach Ambroziaka spotkanie różnych kultur jest rodzajem tęsknoty za „początkiem", za kontaktem człowieka z sacrum. Wystawę polecam, gdyż jest to twórczość dająca możliwość obcowania ze sztuką tchnąca duchem prawdziwej egzotyki, magii i tajemnicy.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20