Teksty / Texts

„Piotra Ambroziaka perseweracje albo Walka z cieniem”


Na jednym z obrazów Ambroziaka namalowany jest Nikifor –postać magiczna, „Matejko z Krynicy”, jak czytamy na obrazie, idol artysty. Z tym obrazem wiąże się anegdota jak to malarz nabył na Allegro swojego „Nikifora”, który jak jeszcze parę tysięcy innych egzemplarzy krążących po rynku i wiszących w naszych domach okazał się być falsyfikatem. A ojciec powtarzał mu stale: ”Jak się nie będziesz uczył to zostaniesz Nikiforem”. Do dziś ta wątpliwa groźba pozostaje jego dążeniem. Ambroziak bowiem nie znosi akademickiej poprawności, modnych postaw w sztuce, nie cechuje go także zazdrość o realizację „projektów artystycznych”, w których zwycięża spryt i dążenie do celu a nie Sztuka i jej sensualne wartości. Pragnie pozostać (o ile to możliwe w tych czasach) prostym, wrażliwym malarzem, o skłonnościach do wiwisekcji, którego bolesne a przez to raczej rzadkie przypadki obcowania ze swoimi emocjami na płótnie stanowią niezbywalną część jego metafizycznej egzystencji i którego obrazy świadczą o wydobywanych na światło dzienne emocjach, rozterkach, znakach zapytania, o możliwościach definiowania zła i dobra. I to zarówno tego wewnętrznego, jednostkowego jak i tego wykraczającego poza własny przypadek.

Probierzem wrażliwości artysty połączonej z odwagą formułowania pytań o normatywność i zasady tego świata są obrazy takie jak „Schizofrenia paranoidalna”, „Artyści są jak prostytutki” czy „Pies na..”. Monstra, fizyczne anomalie, dziwne zwierzokształtne stwory często zasiedlają jego obrazy i świadczą o skłonnościach do budowania symbolicznej metafory w miejsce psychoanalitycznego portretu, także do intensywnego poszukiwania ujścia emocji przefiltrowanej mocą wyobraźni. Ciekawym psychologicznie obrazem utrzymanym w podobnej konwencji może być malowany w chwili kapitulacji idei wolności obraz zatytułowany „Physica curiosa”. Przedstawia on nieczytelną, zamazaną, zepchniętą do podświadomości figurę kobiety oraz uosabiającego prawdopodobnie samego artystę białego rumaka ociekającego krwistym szkarłatem tła. Sam tytuł nawiązywał do pierwszego w Europie, bogato ilustrowanego pisma medycznego wydawanego od 1651 r przez wrocławskiego lekarza i przyrodnika Philipa Jacoba Sachsa.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20